سلام خدمت دوستان 

امروز بخش سوم آموزش را با عنوان " معرفی تگ های قالب بندی متن "

آغاز می کنیم. خب برای متوجه شدن بهتر این مطالب حتمن باید جلسات قبل رو خوانده باشید، خب بریم سراغ این جلسه :

۱ :  تگ ضحیم کننده متن هستش  <b>

<p>آموزش <b> برنامه نویسی وب </b> </p>      خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

 

۲ و ۳ : تگ نمایش متن بصورت کج   <i> و <em>

<p>آموزش <em> برنامه نویسی وب </em> </p>      خروجی : آموزش برنامه نویسی وب
<p>آموزش <i> برنامه نویسی وب </i> </p>      خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

۴: تگ کاهش سایز متن ( کوچک نمایش دهنده متن) <small>

<p>آموزش <small> برنامه نویسی وب </small> </p>      خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

۵ : تگ نمایش دهنده متن بصورت پررنگ <strong>

<p>آموزش <strong> برنامه نویسی وب </strong> </p>      خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

۶: نمایش دهنده ی متن بصورت اندیس (پایین تر از خط/متن اصلی) ؛ زیرنویس!!! <sub> 

<p>آموزش <sub> برنامه نویسی </sub> وب </p>      

خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

<p>A<sub>i</sub>+B</p>      

خروجی :  Ai+B  

۷: تگ نمایش دهنده متن بصورت توان (بالا نویس / برعکس بالایی)  <sup>

<p>آموزش <sup> برنامه نویسی </sup> وب </p>     

خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

<p>(A)<sup>2</sup> = A*A</p>     

(A)2 = A*A خروجی

خب یه مثال کامل ببینیم با هم ! 

<p>lim <sub>x->0</sub> (2x <sup>4</sup> +x<sup> 2</sup> -8x)</p>      

lim x->0 (2x 4 +x 2 -8x)  خروجی  

۸ : تگ خط کشیدن زیر متن    <ins>

<p>آموزش <ins> برنامه نویسی </ins> وب </p>       خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

این تگ صفت (attribute)   به نام  " CITE"  می گیره که مقدار آن یک "URL" لینکِ

<p>آموزش برنامه نویسی وب  <ins cite="1coder.blog.ir/dev3.html">بخش سوم</ins> </p>       
خروجی : آموزش برنامه نویسی وب بخش سوم

کاربرد این تگ برای مشخص کردن  خبر جدید (اتفاق تازه) هست .

۹ : تگ خط کشیدن روی متن <del>

<p>آموزش <del> فتوشاپ </del> </p>       خروجی : آموزش فتوشاپ 

کاربرد این تگ نشان دادن حذف شدن خبر (هر خبری...) هست!!!!

بهترین نوع کاربرد تگ شماره ی ۹ در کنار شماره ۸ هست ! مثال بهتر حرف میزنه !ببینیم

<p>تیم مورد علاقه ی من<del> چلسی</del>،<ins>منچستر یونایتد</ins>!</p>      
 !خروجی : تیم مورد علاقه ی من چلسی ، منچستر یونایتد

۱۰ : تگ هایلات کردن متن  <mark>

<p>آموزش <mark> برنامه نویسی </mark> وب </p>       خروجی : آموزش برنامه نویسی وب

موفق باشید..