با سلام در خدمتون هستم با آموزش سی اس اس  در این بخش با هم یک روبان برای گوشه باکس طراحی می کنیم.

قدم اول : کدنویسی ساختار باکس و روبان

<div id="box-wrp">
<div class="rooban-wrp">
<div class="rooban">1coder.blog.ir</div>
</div>
</div>

قدم دوم : استایل باکس 

#box-wrp {
 margin: 50px auto;
 width: 280px;
 height: 370px;
 background: white;
 border-radius: 10px;
 box-shadow:0px 0px 8px rgba(0,0,0,0.3);
 position: relative;
 z-index: 90;
}

قدم سوم : استایل روبان 

.rooban-wrp{
 width: 155px;
 height: 155px;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
 top: -2px;
 right: -2px;
}

.rooban{
 font: bold 15px iransans;
 text-align: center;
 text-shadow: rgba(255,255,255,0.5) 0px 1px 0px;
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform:  rotate(45deg);
 -ms-transform:   rotate(45deg);
 -o-transform:   rotate(45deg);
 position: relative;
 padding: 7px 0;
 right: -32px;
 top: 22px;
 width: 162px;
 background-color: #BFDC7A;
 background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#BFDC7A), to(#8EBF45));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #BFDC7A, #8EBF45);
 background-image:   -o-linear-gradient(top, #BFDC7A, #8EBF45);
 color: #312b28;
 box-shadow:     0px 0px 3px rgba(0,0,0,0.3);
}

.rooban:before, .rooban:after {
 content: "";
 border-top:  3px solid #6e8900;  
 border-left: 3px solid transparent;
 border-right: 3px solid transparent;
 position:absolute;
 bottom: -3px;
}

.rooban:before {
 left: 0;
}
.rooban:after {
 right: 0;
}