دانلود آهنگ آسمان هم زمین می خورد از چارتار

صدایم را به یاد آر
اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم
که از ارزانو ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیباترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت
میخوانمت خط به خط مو به مو

بی تو...
بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن...!
من که هیچ
آسمان هم زمین میخورد
بی تو...
بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن...!
من که هیچ
آسمان هم زمین میخورد
...


صدایم را به یاد آر
اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم
که از ارزانو ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیباترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت
میخوانمت خط به خط مو به مو
...
بی تو...
بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن...!
من که هیچ
آسمان هم زمین میخورد
بی تو...
بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن...!
من که هیچ
آسمان هم زمین میخورد
...

دانلود

دانلود آهنگ دیوانه ی من فریدون فروغی

دانلود آهنگ سوغاتی از هایده

دانلود آهنگ خونه ی ما دوره دوره از مرجان فرسام