کد تخفیف برای کاربران بلاگ بیان و همراه هان بلاگ یک برنامه نویس وب. با استفاده کد تخفیف 1coder  می توانید قالب حرفه ای ماهتاک برای بلاگ بیان را بصورت ویژه دانلود کنید. دقت این کد تخفیف فقط برای 10 نفر اول قابل استفاده هست.

قالب مجله ای خبری ماهتاک