وقتشه ببینی چه کارهایی می تونم انجام بدم...
که محدودیت هارو آزمایش کنم
و قادر به انجام کاری بشم
برام هیچ درست و غلطی وجود نداره
هیچ قانونی رو نمی شناسم
من آزادم
رهاش کن رهاش کن
من اون کسی هستم که باد و آسمان رو در کنترل خودش داره
هیچ وقت مرا گریه کنان نخواهی دید
اینجا ایستادم
و اینجا خواهم ماند

Frozen 2013
اسکار بهترین انیمیشن بلند