یه جایی واسه خودش باز می کنه،
حتـا برای یک روز...
وقتی میره
جاش خالی میشه...
این جاهای خالی همینطوری می مونه تو قلب آدم.

این خیلی نامردیه که بقیه به فکر حفره هایی که درست می کنن نیستن....