مسابقه هفته فردوسی پور با نوذری 

منوچهر نوذری: از کی بپرسم؟
شماره 4: از شماره 3
نوذری: کدام رئیس جمهور آمریکا دستور بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی را صادر کرد؟
عادل فردوسی پور: ترومن.
نوذری: هری ترومن.بله.
نوذری: شهرستان زابل در کدام استان کشورمان قرار دارد؟
شماره 8: استان سیستان و بلوچستان.
نوذری: سیستان و بلوچستان.بله...از کی بپرسم؟
شماره 8: از شماره سه.
نوذری: از سه...،ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل که با تیم این کشور سه بار به مقام قهرمانی جهان رسید؟وی در طول دوران بازیگری خود در 1324 بازی مجموعاً 1282 گل به ثمر رساند.
عادل فردوسی پور: ادسون آرانتس دوناسیمنتو یا پله
نوذری: چی آقا؟!
عادل: پله... بعد اسم اصلی اش ادسون آرانتس دوناسیمنتو است.
نوذری:خب! دیگه چی درباره اش می دونی؟ بگو
عادل:چندوقت پیش باز دوباره ازدواج کرد.
نوذری: اسم های طولانی دارن،ولی خب پله دیگه.منظورتون این بود. خیلی خب...الحمدالله که اسم کاملش رو هم بلدی. شما خودت فوتبال دوست داری؟
عادل: بله.
نوذری: شبیه پله هم هستی یه خورده!
عادل: اینقدر دیگه سیاه نیستم.
نوذری: بری تو زمین های فوتبال، سیاه هم میشی یواش یواش! هزارودویست و خورده ای،هزاروسیصدتا بازی کرده،هزار ودویست تا گل زده...از کی بپرسم؟
عادل: شماره سیزده.
نوذری: من اولش فکر کردم داره مثلاً درس اسپانیولی می ده! از کی؟
عادل: سیزده.
نوذری: سیزده.خب... یه دور دیگه بگو اسمه رو.
عادل: ادسون آرانتس دوناسیمنتو.
نوذری: خودتی!