دو چیز بی نهایت استجهان و حماقت انسان
و من در مورد جهان مطمئن نیستم.
شما هرگز موفق نخواهید شد اگر تلاشتان را متوقف کنید!
 آلبرت انیشتین