آهنگ شب با صدای مهدی مقدم

 

دلم آروم نمی گیره

تموم شب رو بیداره

دلم گواه بد میده

به احساس تو شک دارم

...

 

دانلود