سلام ،از آنجا که دوستان خیلی زیادی درخوست قالب های حرفه ای و فروشی برای بلاگ بیان از بنده کرده اند ؛ سایت بلاگ تمز را ایجاد کرده ام که قالب های رایگان و فروشی در اختیار دوست قرار خواهد گرفت. بخش فروشگاه قالب بلاگ بیان آن نیز بزودی کارخود را شروع خواهد کرد. در همین راستا بزودی یک قالب حرفه ای برای بلاگ بیان منتشر خواهد شد.برای 10 نفر اول که قالب لغزش بلاگ بیان که در وبسایت بلاگ تمز (سایت خودم ) منتشر می شود را خریداری کنند هدایا درنظر گرفته ام که بهشون تعلق خواهد گرفت. قالب (همه قالب ها) در دو نسخه فروخته خواهند شد. در ضمن دقت کنید قالب فقط برای یک دامنه از بلاگ بیان قابل خریداری است ؛ دامنه هنگام خرید از شما درخواست خواهد شد.هیچ کس حق انتشار قالب به هر نحوی به دیگران را ندارد در صورت مشاهده با فرد طبق قوانین برخورد خواهد شد. برای اینکه شامل خدمات پشتیبانی و آپدیت رایگان مدام العمر شوید حتما باید عضو بلاگ تمز و بلاگ بیان باشید.


نسخه اول

ادامه مطلب