وقتی برای اتمام پروژه زودتر از موعد پاداش تعیین میکنند

من وقتی برای اتمام پروژه زودتر از موعد پاداش تعیین میکنند

تعداد بازديدها :۱۸۱
محبوبیت این مطلب در بلاگ :‌ ۳